Het meta-model maakt onderdeel uit van het Milton-model. Zoals we gezien hebben, kun je met het meta-model meer informatie naar boven halen door door te vragen over wat er weggelaten, verdraaid of gegeneraliseerd wordt. Het gevolg hiervan is dat mensen kritischer worden. Met het meta-model kijk je naar het wereldbeeld van iemand die excellent gedrag vertoont, of juist naar het wereldbeeld van iemand die in de problemen zit. In beide gevallen doe je dit met een kritisch oog. En degene die ondervraagd wordt, zal ook snel kritischer worden, want zo is de aard van het meta-model – zoals we gezien hebben bij het voorbeeld waarbij iemand gevraagd wordt op het uur vast te leggen wanneer zijn werk klaar is.

Desalniettemin behoort het zogenaamde omgekeerde meta-model tot het Milton-model. Met het omgekeerde meta-model wordt bedoeld dat je alles juist expres fout doet. In het hoofdstuk over het meta-model hebben we het erover gehad dat het meta-model een serie regels inhield waaraan taal zou moeten voldoen om te zorgen dat er zo min mogelijk misgecommuniceerd wordt wanneer informatie overgedragen wordt. Het idee van Milton Erickson was dat je, als je deze regels nu allemaal juist wel overtreedt, er juist voor zorgt dat er meer en meer ruimte bij de ander gecreëerd wordt om op basis van zijn eigen ervaringen en betekenissen te doen wat jij wilt dat hij doet.

Fragment uit het NLP standaardwerk: Brein training: NLP op z'n best

Brein Training is ook bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen onder ISBN nummer: 9789055992553 als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.