Onderzoek suggereert dat het brein informatie evalueert gebaseerd op toekomstverwachtingen.

Het brein krijgt dagelijks enorme hoeveelheden informatie te verwerken. Het grootste gedeelte wordt aanvankelijk opgeslagen, maar hier weer het grootste gedeelte van wordt snel vergeten. Onderzoek heeft geprobeerd te ontdekken hoe het brein besluit welke informatie nu behouden moet worden en welke niet.

Tijdens het onderzoek werden twee experimenten uitgevoerd met 191 vrijwilligers om het terughalen van herinneringen te testen. Het ene experiment betrof het onthouden van woordparen en het andere betrof het onthouden en kunnen combineren van afbeeldingen en het oefenen van tikken met vingers.

Iedereen zou 10 uur later worden ‘overhoord’, maar slechts de helft van de vrijwilligers werd direct na het uitvoeren van de taken hiervan op de hoogte gesteld. Sommige vrijwilligers, maar niet alle, mochten tussendoor slapen.

Zoals verwacht scoorden degenen die hadden geslapen beter dan de anderen. Opvallend was echter dat degenen die tevens waren verteld dat ze getest zouden worden, aanzienlijk nog beter scoorden. Verder werd de hersenactiviteit tijdens de slaap gemeten met behulp van een electroencephalogram (EEG). Bij degenen die wisten dat ze getest zouden worden, werd een duidelijk hogere activiteit van de hersenen gemeten tijdens de diepe slaap fase.

Er wordt al langer aangenomen dat slaap goed is voor het onthouden van informatie. Dit onderzoek schijnt iets meer licht op hoe het brein dit doet. De resultaten suggereren dat terwijl iemand wakker is de prefrontale cortex informatie dat relevant wordt geacht een soort label geeft. Later tijdens de slaap zal de hippocampus deze informatie beter opslaan. Wanneer informatie geen ‘label’ heeft, wordt het sneller weer vergeten.

Bron: Eurekalert


[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]


Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry