Het brein verandert structureel wanneer we leren – dit wordt de plasticiteit van het brein genoemd. Recent onderzoek op ratten geeft inzicht in hoe het brein verandert.

Laboratoriumratten werden geleerd om op een bepaalde complexe en (voor knaagdieren) ongebruikelijke manier een voedselkorrel te pakken. Uit onderzoek op de hersenen van deze ratten bleek dat de structuur van specifieke betrokken hersencellen aanzienlijk was veranderd. De cellen hadden 22 procent meer ‘dendritic spines’ (uitsteeksels aan dendrieten) die verbinding konden maken met andere motor neuronen.

Tot nu toe werd aangenomen dat tijdens het leren een relatief groot deel van een hersengebied veranderde, dat een grote groep neuronen een vrij kleine verandering doormaakte. Echter, uit dit onderzoek blijkt dat het om een betrekkelijk klein aantal neuronen gaat en dat deze neuronen een vrij grote verandering ondergaan. Opmerkelijk was dat de cellen niet bij elkaar in de buurt lagen, maar meer verspreid over het betrokken hersendeel. Dit suggereert dat aangeleerd gedrag een uitgebreid netwerk creëert van ver uit elkaar gelegen neuronen.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of en in hoeverre de veranderingen blijvend zijn.

De wetenschappers benadrukken dat in dit onderzoek de ratten op één specifieke manier leerden: de ratten leerden door een bepaalde beweging veel te oefenen en te herhalen. Maar er zijn meer manieren om iets te leren. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de structuur van het brein op een andere manier verandert wanneer er op een andere manier wordt geleerd.

Bron: Eurekalert


[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry