Binnen NLP is het goed om een onderscheid te maken tussen zintuiglijke prikkels die van buiten komen en de herinnering aan deze prikkels die van binnen komen uit ons geheugen. Over het algemeen is het zo dat externe prikkels de interne emotie van dat moment verankeren. En dat een herinnering aan een zintuiglijke prikkel, de verankerde emotie van het oude moment triggeren. Veel NLP technieken werken op basis van dat laatste principe. Hierbij is het belangrijk dat er door middel van een herinnering iets getriggerd wordt in plaats van het te verankeren. Door delen van NLP technieken extern te maken door echt geluid te gebruiken of een echte beelden zoals bijvoorbeeld in een Vision Board gebeurt, wordt juist het verkeerde proces opgestart. Door het extern te maken, veranker je de emotie van het nieuwe moment in plaats van de oude emotie terug te halen. De kans is groot dat je dat doet op precies een moment dat je je slecht voelt, want anders was er geen reden om überhaupt met een NLP techniek aan de slag te gaan. Het effect is dat je het negatieve gevoel nu verankert aan hetgeen voor jou juist positief was. En daarmee kom je van de regen in de drup. De oplossing is eenvoudig: zorg dat je alle NLP technieken intern in je eigen beleving doet zonder het extern te maken.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.