Laat ik voorop stellen dat ik Lucas Derks als mens zeer waardeer. Als een van de weinig NLP trainers in Nederland is hij in staat om wat hij andere mensen leert ook goed op zich zelf toe te passen. Lucas is een mooi mens met een goede inborst en een grote aanwinst voor NLP in Nederland.

Inhoudelijk ben ik het echter met hem oneens. Zijn Sociaal Panorama heeft niets met NLP te maken. Het is een vanuit de psychologie overgenomen concept. In tegenstelling wat veel mensen denken heeft NLP niets met psychologie te maken. Sterker nog, NLP is in de jaren zeventig begonnen als kritiek op de psychologie. NLP stelt subjectieve ervaring centraal in plaats van objectieve kennis zoals psychologie doet. Daarnaast werkt psychologie vanuit een medisch perspectief op menselijke problemen, terwijl NLP een educatief perspectief inneemt.

Bij de centrale these van het Sociaal Panorama "relatie = locatie", is de eerste reactie van elke goede NLP dat het een overtreding van de regels van het meta-model is. Het gaat hier om een complexe equivalentie waarbij NLP er vanuit gaat dat het een verdraaiing van de werkelijkheid is. Overigens wel een begrijpelijke. Een van de veel gemaakte fouten bij NLP trainers van het eerste uur in Nederland is dat zij dachten dat de sessies zoals die beschreven werden in het eerste boek over NLP "The Structure of Magic" succesvolle sessies waren. Dit is niet het geval. In The Structure of Magic lopen de sessies nooit af. Dit komt omdat het einde negatief is. De sessies werden alleen als voorbeeld gebruikt hoe een aantal bekende therapeuten taal gebruikte. Dit heeft echter wel tot gevolg gehad dat in Nederland Transactionele Analyse, systemische werken, maar ook het Sociaal Panorama meer aandacht gekregen hebben dan dat het verdiend heeft.

Dat wil niet zeggen dat iedereen alleen maar nadelen ondervindt van het Sociaal Panorama. Er zijn genoeg mensen die er baat bij hebben. Zeker wanneer het gedaan wordt als iemand die zo vakkundig is als Lucas Derks. Er zijn immers niet voor niets ook grote therapeuten geweest voordat NLP ontwikkeld werd. Alleen gaat het voorbij aan precies de kern waarom NLP ontwikkeld is, namelijk de ontdekking dat de magie van de grote therapeuten niet in hun theorie zat, maar in de manier waarop zij allen, bewust of onbewust, hypnose gebruikte om veranderingen te bewerkstelligen. Helaas gaat dit ook op voor Lucas Derks. Zijn interesse voor zijn theorie van het Sociaal Panorama ontneemt hem het zicht op zijn hypnotische gave en dat is jammer.

Overigens is het zelf nieuwe dingen ontwikkelen een van de belangrijkste resultaten die training in NLP met zich meebrengt. Ook al ben ik het inhoudelijk oneens over het Sociaal Panorama heb ik wel veel waardering voor het feit dat Lucas Derks dit ontwikkeld heeft en ook zo goed is geweest om nergens te claimen dat hij NLP opnieuw uitgevonden heeft. Dit is ook mede zo goed gegaan omdat hij het geheel terecht een eigen naam heeft gegeven. Ik heb daar veel waardering voor.

Dan meer specifiek over het boek Spoken in de kop van Lucas Derks. Spoken in de kop is een ongelukkig gebruik van een metafoor. Over het gebruik van metaforen zijn veel misstanden. De grootste misstand is wel dat het een sprookje moet zijn met dieren. Dat heeft niets te maken met de manier waarop Milton Erickson hypnotische metaforen gebruikte. Gelukkig heeft Lucas Derks deze valkuil vermeden. De misstap die hij echter wel maakt is om een verhaal te verzinnen. Hiermee verliest het verhaal zijn authenticiteit en daarmee zijn kracht.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.