Met het succes van de twee workshops die afgelopen weken gehouden werden, is mij weer helder voor ogen komen te staan hoe belangrijk goede feedback is. Feedback is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van NLP.

In de eerste plaats omdat binnen de NLP een van de uitgangspunten is dat de reactie die je krijgt de betekenis van je communicatie is. Dat wil zoveel zeggen als dat de reactie van mensen op wat je zegt en doet bepaald wat je inhoudelijk zegt. Je kunt het nog zo goed bedoelen: wanneer de boodschap niet overkomt dan ligt dat aan de zender en niet aan de ontvanger. Als jij als zender het belangrijk vindt dat de ander begrijpt wat je bedoelt dan zul je jouw boodschap zodanig moeten verpakken dat de ander het kan begrijpen op een zijn eigen manier. Hiervoor pas je dus je boodschap aan aan de beleveniswereld van de ander.

Hierbij is het belangrijk om goed te letten op wat voor feedback je krijgt. Als je feedback terugkrijgt waaruit blijkt dat de ander je niet begrepen heeft, dan heeft het weinig zin om te herhalen wat je hebt gezegd. Beter is het om een andere manier te bedenken om hetzelfde te zeggen, maar dan een manier die beter aansluit bij de beleveniswereld van diegene die moet begrijpen wat je zegt.
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.