Wat je misschien niet door hebt, maar je essentietype leven door jezelf volledig te verlossen om vrij te zijn is een contradictio in terminis. Als je jezelf volledig verlost ben je ook verlost van je essentietype. Het hele idee van een essentietype is dan ook een grote vergissing. Ik snap uit je email dat je enthousiast bent over de ideeën van Willem Jan van de Wetering over het Enneagram. Dit is goed te begrijpen omdat Willem Jan als type zeven, de Levensgenieter, iemand is die fantastische ideeën verzint (met de nadruk op fantastisch als aan de fantasie ontsproten) waar hij zelf zo enthousiast over wordt (als typische Levensgenieter) dat hij heel graag wil dat het waar zou zijn. Hij zou het zo leuk vinden als het echt zo was, dat hij, als Levensgenieter dan maar doet alsof het waar is. Als typische Levensgenieter is hij vervolgens prima in staat om met een stroom moeilijk te begrijpen woorden ook andere mensen enthousiast te maken. Uit angst dat zijn ideeën niet doorgaan en niet de waarheid blijken te zijn, verbergt hij het gebrek aan realiteit van zijn ideeën. Lees het hoofdstuk over de Levensgenieter erop na in het Neurogram en je ziet precies wat er gebeurd is. De geheime naam van de Levensgenieter is niet voor niks Charlatan.

De reden dat Willem Jan wel met een essentietype moet werken, komt omdat hij per sé toegepaste kinesiologie wil gebruiken voor het ontdekken van je Enneagram type. Dat wil zeggen hij gebruikt spiertests om je type te bepalen. En wat gebeurt er dan? Als je op verschillende momenten in je leven deze test doet, komen er verschillende types uit. Dat is de reden dat je per sé van type moet kunnen veranderen, omdat hij anders zijn test methode niet kan gebruiken. Je kan ook concluderen dat de testmethode verkeerd is. Door de link met de Big Five en de neurotransmitters te leggen in het Neurogram, toon ik aan dat het Enneagram zo verbonden is met de hardware van je brein dat het maar helemaal de vraag is of het brein, onze spieren of ons lichaam überhaupt wel weet welk Enneagramtype het is. Want dat is de onuitgesproken achterliggende gedachte van spiertesten, namelijk dat ons lichaam alles weet. Maar dat is onzin. Want stel dat iemand een vliegtuig in elkaar bouwt enkel en alleen met spiertesten als middel om te bepalen hoe en waar de moertjes en de schroefjes komen te zitten. Ik weet zeker dat jij niet in zo'n vliegtuig stapt. Kortom het lichaam weet allerminst alles.

Jouw opmerking dat kinesiologie, spiertesten, een methode is die alleen werkt als je zelf volledig vrij bent van verwachtingen, geeft dat ook precies aan. Dit is precies hoe magische rituelen geformuleerd worden. Je verbindt er voorwaarden aan waarvan nooit bewezen kan worden dat je ze 100% correct opgevolgd hebt. En dan krijg je de volgende cirkelredenering: Als de spiertest achteraf blijkt te kloppen, dan was je helemaal vrij van verwachtingen waardoor het spiertesten gewerkt heeft. Maar als de spiertest achteraf niet blijkt te kloppen, dan was je kennelijk niet helemaal vrij van verwachtingen want anders had het wel geklopt. Op die manier heb je altijd gelijk. Precies op dezelfde manier als dat een magisch ritueel werkt. Als het magisch ritueel werkt, dan heb je het goed gedaan, maar als het niet werkt, dan heb je ergens iets fout gedaan, want anders dan had het wel gewerkt. De reden dat we van magische rituelen overgestapt zijn op wetenschap is nu juist dat wetenschap wel effectief is omdat het tot voorspelbare resultaten leidt.

De noodzaak van een essentietype komt dan ook alleen maar voort uit een manier om te ontvluchten aan het feit dat spiertesten elke keer een ander resultaat oplevert. Op die manier kan je er één resultaat boven alle andere resultaten uitlichten. Maar dat is alleen maar een schaamlap om het falen van de testmethode te verhullen. Met een goede test methode kom je elke keer op hetzelfde resultaat uit. Kortom, maak het jezelf makkelijk en wees gewoon je ene eigen type zonder al die overbodige en nodeloos ingewikkelde systemen te gebruiken. Tenzij je daar natuurlijk plezier uithaalt, dan is het prima om het verkeerde te doen.

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.