MBTI brengt wat we in NLP meta-programma's in kaart. Meta-programma's zijn filters die ons onbewustzijn gebruikt om gegevens voor ons bewustzijn weg te filteren. Als we alles wat er aan zintuiglijke data binnen zouden krijgen ook bewust zouden ervaren zouden we gillend gek worden. Omdat mensen vaak vast zitten in een bepaalde instelling van deze filters, worden de stand van het filter verwart met persoonlijkheidseigenschappen. Dit gebeurt er bijvoorbeeld bij de zogenaamde meta-programma profielen, bij Identity Compass, maar ook bij MBTI. Echter iedereen kan, soms met enige training, leren om alle filters op alle standen te doen. Jouw voorbeeld van introvert en extrovert is een goed voorbeeld van zo'n meta-programma. Wat deze foute benaderingen van persoonlijkheid ook als nadeel hebben is dat ze veel te statisch zijn. Mensen zijn soms introvert en soms extrovert, afhankelijk van of zij meer wegfilteren of juist minder wegfilteren.

Door jouw spelling lijkt het dat je het ook nog eens door de war haalt met Extraversion, een van de vijf basisbegrippen van de Big Five, de enige wetenschappelijk bewezen persoonlijkheidssystematiek. Extraversion staat echter niet voor introvert of extrovert wat veel mensen denken, maar voor risicomijdend of juist roekeloos gedrag. Dit laatste onderscheid heeft niets met meta-programma's te doen, maar alles met persoonlijkheid. In mijn boek het Neurogram heb ik de link gevonden tussen de Big Five en het Enneagram en daarmee ook het Enneagram voldoende onderbouwd op het vlak van persoonlijkheid.

Uiteraard is MBTI prima te gebruiken bij mensen of organisaties omdat er vaak problemen zijn doordat mensen de verkeerde informatie wegfilteren. Als ik alle A's wegfilter en jij alle B's, dan is de kans groot dat we elkaar verkeerd begrijpen. Alleen heeft dit niets met persoonlijkheid te maken. Met het Enneagram kom je verder. Op persoonlijk vlak vertelt het Enneagram je hoe je minder hoeft te stressen en meer kan ontspannen, en hoe je gezonder in je vel komt te zitten. Binnen een organisatie maakt het Enneagram duidelijk dat de onbegrijpelijk nare collega, juist helemaal niet onbegrijpelijk of naar is, maar vanuit een compleet ander perspectief handelt. Voor "moeilijke" mensen geeft het Enneagram je de handleiding hoe je goed met ze om kan gaan. Dit gaat veel verder dan MBTI omdat MBTI alleen maar aangeeft hoe iemand informatie toegediend dient te krijgen, maar geen manieren aanlevert aan de hand waarvan iemand zichzelf kan verbeteren.


Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.