Ik ben helemaal voor zelfrealisatie en ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van het Enneagram en NLP daar het beste voor kan zorgen. Daarbij ontdek je wie je bent en wat je kunt worden. Met die kennis kan je het grote project van zelfrealisatie van Nietzsche voltooien namelijk: "worden wie je bent".

Je tweede punt is moeilijker. In de eerste plaats is er helemaal geen feitelijkheid. Feiten veronderstellen dat je onderdelen los kan zien van het geheel zonder de verbondenheid te noemen. Dat is onmogelijk, dus zijn er geen feiten. Als je dualisme beschouwt als het onderscheid tussen de waarnemer en het waargenomen, dan is er ook non-dualisme, namelijk een wereld zonder waarnemers. Er zijn genoeg plekken in het universum die niet waargenomen worden. Misschien dat daar non-dualisme is. Maar wij mensen kunnen bijna niet anders dan altijd het onderscheid te maken tussen de waarnemer en het waargenomen. Dat is hoe ons brein functioneert. Alleen met speciale yoga meditatie oefeningen kan je een andersoortige ervaring opdoen. Ik heb dit zelf mogen ervaren, maar mijn conclusie is toch voornamelijk dat je door middel van yoga de chemische toestand van je brein zodanig verandert door verminderde zuurstof toevoer en meer koolmonoxide dat het meer een vorm van hallucineren is. Er wordt naar mijn mening geen andere werkelijkheid geopenbaard. Oftewel non-dualisme is voor mij een non issue. Dit leven en deze wereld zijn al mooi genoeg dat ik geen behoefte heb om er nog een andere wereld bij te hallucineren.

Wanneer je aan de slag wil met spiritualiteit, ga dan allereerst aan de slag met de Tao. De Tao is een duizenden jaar oude spirituele methode voor zelfontwikkeling.


Klik op de groene button om je keuze direct te bestellen via iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, of gewoon eerst een rekening thuis gestuurd te krijgen.
betaalmethode
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.