Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #149 woensdag 21 mei 2008

De negen Enneagramtypes zijn op vele manieren onder te verdelen. De belangrijkste groepering is de volgende verdeling:

- Groep 1, de Doeners. Deze groep bestaat uit type 1, de Perfectionist, type 8, de Baas en type 9, de Bemiddelaar.
- Groep 2, de Image groep. Deze groep is vooral gericht op zijn of haar image, oftewel hoe zij overkomen op andere mensen. Deze groep bestaat uit type 2, de Helper, type 3, de Succesvolle Werker en type 4, de Romanticus.
- Groep 3, de Denkers. Deze groep bestaat uit type 5, de Analist, type 6 de Loyalist en type 7, de Levensgenieter.

Naast deze onderverdeling in denken, doen en image, kun je ook het onderscheid maken in de mate waarin een bepaald type socialer is of zich juist meer individualistisch gedraagt. Stelregel hierbij is dat hoe hoger het Enneagramtype in het Enneagramsymbool staat, hoe socialer dit type is.

Type 9, de Bemiddelaar staat helemaal bovenaan en is dus het meest sociaal. Bemiddelaars zijn de echte helpers van het Enneagram en staan altijd voor een ander klaar. Ze netwerken graag en willen mensen altijd op hun gemaakt stellen.

De volgende groep zijn type 1, de Perfectionist en type 8, de Baas. Zij zijn al een stuk minder sociaal omdat zij menen het beter te weten dan de ander. Maar de Perfectionist blijft zich goed rekenschap geven van hoe het sociaal hoort en ook de Baas blijft angstvallig rekening houden met het systeem.

Nog minder sociaal zijn type 7, de Levensgenieter en type 2, de Helper. Zij willen voornamelijk plezier maken en lol trappen, maar realiseren zich dat daar toch ook echt andere mensen voor nodig zijn, want feest vieren in je eentje is een beetje saai.

Al echt individualistisch zijn type 3, de Succesvolle Werker en type 6, de Loyalist. Zij zijn voornamelijk met zichzelf bezig. De Succesvolle Werker heeft echter nog wel een publiek nodig om iets aan te kunnen verkopen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. En de Loyalist heeft de ander nodig om samen sterk te kunnen staan tegen mogelijk dreigend gevaar.

Type 4, de Romanticus en type 5, de Analist zijn helemaal individualistisch ingesteld. De Romanticus wil zo bijzonder en uniek zijn dat er maar een op aarde is die zo is, namelijk hij zelf. En de Analist wil zo graag autonomie dat hij zich daarvoor afzondert en terugtrekt zodat hij helemaal zijn leven in eigen hand heeft.

Door de combinatie te maken van je mate van sociaal dan wel individualistisch zijn en of je een denker, een doener of image-mens bent kom je meteen al goed uit in welke hoek je je Enneagramtype moet zoeken.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.