Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #148 woensdag 21 mei 2008

Een belangrijk deel van Neuro-Linguïstisch Programmeren gaat over je brein (Neuro) effectief te gebruiken om je goed te voelen. Door negatieve beelden te stoppen en te vervangen door positieve beelden. Door nare gevoelens om te zetten in een krachtig gevoel van rust, ontspanning en zelfvertrouwen. Of door negatieve gedachten zo belachelijk te maken dat ze verdwijnen.

Toch gaat NLP ook voor een groot deel over taal. Dat is het linguïstische gedeelte van NLP. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte dr. Richard Bandler dat de grote therapeuten van die tijd op een speciale manier van taal gebruik maakten. Zij zoomden in op wat mensen weglaten, verdraaien of generaliseren tijdens een gesprek. Als iemand in de problemen zat dan leek het wel alsof door de juiste vragen te stellen, mensen de richting van een oplossing gewezen werd.

Daarnaast werd de taal door hen veel gebruikt om positieve suggesties te doen. Bijvoorbeeld: enkel en alleen al door vast te houden aan de gedachte dat het na enige tijd ook weer beter kan gaan, zorg je er al voor dat je brein begint te focussen op wat goed gaat. Ook een zin als “Ik accepteer dat ik me angstig voel, maar ik blijf rustig en kalm, want ik voel me veilig” heeft als effect dat het brein rustiger wordt.

Dit komt door de manier waarop ons brein betekenis geeft aan de wereld. In principe is de wereld betekenisloos, maar doordat de mens in staat is geworden om woorden aan ervaringen te geven, creëren wij betekenissen. Vandaar dat de woorden zo belangrijk zijn. Er is een groot verschil tussen ik voel me niet bang en ik voel me veilig. Door een positieve betekenis aan de wereld te geven, maak je zelf ook een positieve wereld. Hierbij is het natuurlijk wel van belang dat je ervoor zorgt dat jouw wereldbeeld nog wel in hoge mate overeenkomt met het gedeelde wereldbeeld van de maatschappij. Om te overleven moet je samenleven en dus elkaars betekenissen delen.

Maar gelukkig zit er genoeg ruimte tussen een hele koude en koele wetenschappelijke beschrijving en de waanideeën van een psychiatrische patiënt. Het is nu precies die ruimte waar je met de positieve suggesties van NLP je eigen brein kan overtuigen dat het allemaal weer een stuk beter gaat en dat het dan ook niet meer dan normaal is dat je je weer goed voelt.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.