Ofschoon tijdreizen technisch gezien (nog) niet mogelijk zijn, als we aan het verleden of de toekomst denken, beginnen we aan een soort mentale reis door de tijd. Deze unieke menselijke eigenschap om psychologisch door de tijd te reizen is mogelijk één van de eigenschappen die ons onderscheidt van de andere diersoorten. Het blijkt dat onze waarnemingen van tijd en ruimte nauw met elkaar verbonden zijn.

Onderzoekers hebben onderzocht hoe tijdsreizen wordt uitgedrukt in de sensorimotorische systemen die de lichamelijke beweging van de mens reguleren. Hiervoor hebben ze proefpersonen uitgerust met bewegingssensoren. De proefpersonen moesten zich vervolgens gebeurtenissen in het verleden of de toekomst voorstellen.

De onderzoekers ontdekten dat het denken aan gebeurtenissen in het verleden of de toekomst ons letterlijk doet bewegen. Mentaal reizen door de tijd, ook chronesthesie genoemd, heeft fysieke bewegingen tot gevolg die overeenkomen met de metaforische richting van tijd. De deelnemers die aan het verleden dachten bewogen achterwaarts, terwijl zij die aan de toekomst dachten naar voren zwaaiden.

Deze ontdekking suggereert dat chronesthesie ingebakken zit in de processen die ruimtelijke en tijdelijke metaforen (bijvoorbeeld: toekomst = voorwaarts, verleden = achterwaarts) verbinden met onze systemen van waarneming en actie. Het onzichtbare mentale proces van tijd en ruimte uit zich in gedrag, houding en beweging van het lichaam. Bron: Phys Org

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.