Dit is een herdruk van TIOUW Nieuwsbrief #140 vrijdag 21 maart 2008

Afgelopen week was een mooie, maar drukke week. Eerst het derde weekend voor de nieuwe NLP Practitioners waar ze alles geleerd hebben over het in kaart brengen van excellent gedrag en hoe je vervolgens andere mensen dit goede gedrag kan aanleren. Daarna de groepscoaching en vandaag een radio-interview voor Amsterdam FM. Als het goed is, komt dit interview van een half uur over NLP en het Enneagram binnenkort gratis op de site.

Bij de groepscoaching viel mij eens te meer op hoe belangrijk het is om creatief met problemen om te gaan. Uiteindelijk gaat het er niet om om alle stapjes van de NLP technieken stap voor stap perfect uit te voeren, maar om een manier te vinden die voor jou werkt. Zo had ik eens een man in de NLP opleiding die in plaats van de gevoelsomdraai-techniek het volgende deed. Hij stelde zich een circustent voor vol met spiegels en zag zich dan als chagrijnige hond naar binnenlopen. Binnen zag de chagrijnige hond vervolgens allemaal andere nare honden in de spiegel en hij rent snel weer bang naar buiten. Daarna stelde hij zich voor hoe een lachende hond naar binnen ging en hoe die allemaal andere lachende honden zag en zich goed voelde. Telkens als hij daar aan dacht voelde hij zich weer goed.

NLP is geen vastomlijnde methodiek en verzameling technieken, maar een manier om excellent te communiceren met jezelf en met elkaar. Daarvoor is veel flexibiliteit nodig en creativiteit. Zodat je zonder vooringenomenheid tot nieuwe oplossingen kunt komen. De basis is daarbij dat het belangrijk is om steeds luchtiger met dingen om te gaan. Waarschijnlijk kun je over twintig jaar als alles al lang achter de rug is lachen om de problemen van nu. Maar als dat kan, dan kan je toch eigenlijk nu er al om lachen. NLP technieken helpen dit makkelijker te maken, maar zijn niet noodzakelijk. Elke manier die er toe leidt dat je met meer plezier en effectiviteit in het leven staat is goed.

Vandaar dat de beste coaches ook die coaches zijn die frank en vrij los van hun eigen opleiding komen te staan en hun eigen pad weten te vinden. Dat hoeft natuurlijk niet meteen. Dat vergt niet alleen een gedegen opleiding, maar ook veel ervaring. Ik houd er nooit zo van om andere mensen te quoten, maar de volgende quote is een van mijn favorieten: “Voor studenten zijn er meester, voor meesters is er alleen maar oefening”. En zo is het echt. Voor mij is elke dag weer een oefening waardoor ik beter word in het verder helpen van mensen. Door elke dag op basis van je eigen creativiteit nieuwe oplossingen te vinden, groei je niet alleen zelf, maar help je ook anderen de goede richting in.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.