De afgelopen tijd heb ik een aantal video's opgenomen waarin de belangrijkste NLP technieken uitgelegd worden die ook in de gratis rapporten beschreven staan. Het voordeel van video is echter wel dat je het veel beter kan uitleggen en demonstreren. Vandaar dat je hier het overzicht van deze video's ziet:

1) De gevoelsomdraaitechniek - Deze techniek is bedoeld om acute negatieve gevoelens snel te stoppen en te vervangen door krachtige goede gevoelens.

2) De zwart/wit terugspoeltechniek om nare gebeurtenissen uit het verleden te neutraliseren - Met deze techniek wordt de link tussen de herinnering en de emotionele lading losgekoppeld waardoor je het verleden achter je kan laten en vergeten.

3) De zwart/wit terugspoeltechniek om zorgen over de toekomst op te lossen - Een uitbreiding van deze techniek om de rampscenario's waar mensen in hun hoofd mee zitten te stoppen en te vervangen door beelden van een positieve toekomst.

4) Stoppen met piekeren - Twee technieken om te stoppen met piekeren en meer positieve gedachten in je hoofd te krijgen.

Over het Enneagram zijn de volgende video's beschikbaar

1) Type 1, de Perfectionist - In deze video zie je hoe een type 1, de Perfectionist reageert op de Enneagram testvragen.

2) Type 2, de Helper - In deze video zie je hoe een type 2, de Helper reageert op de Enneagram testvragen.

3) Type 6, de Loyalist - In deze video zie je hoe een type 6, de Loyalist reageert op de Enneagram testvragen.

4) Type 7, de Levensgenieter - In deze video zie je hoe een type 7, de Levensgenieter reageert op de Enneagram testvragen.

5) De negen Enneagramtypen als typetjes (4 minuten uit mijn theaterprogramma De Enneagramshow)

6) Stress en ontspanningsreacties bij type 9, de Bemiddelaar - Fragment uit de Essentie van het Enneagram DVD set over hoe een Bemiddelaar reageert op stress en ontspanning.

Tenslotte zijn er nog een aantal opnames van mij op de TV:

- Wat is het Enneagram? (10 minuten uit RNN Vandaag 8-10-2008)

- Wat is NLP? (9 minuten uit RNN Vandaag 7-10-2008)

- Hoe gebruik je het Enneagram in relatie tot andere mensen (8 minuten uit RNN Vandaag 9-10-2008)

De afgelopen tijd heb ik een aantal video's opgenomen waarin de belangrijkste NLP technieken uitgelegd worden die ook in de gratis rapporten beschreven staan. Het voordeel van video is echter wel dat je het veel beter kan uitleggen en demonstreren. Vandaar dat je hier het overzicht van deze video's ziet:

1) De gevoelsomdraaitechniek - Deze techniek is bedoeld om acute negatieve gevoelens snel te stoppen en te vervangen door krachtige goede gevoelens.

2) De zwart/wit terugspoeltechniek om nare gebeurtenissen uit het verleden te neutraliseren - Met deze techniek wordt de link tussen de herinnering en de emotionele lading losgekoppeld waardoor je het verleden achter je kan laten en vergeten.

3) De zwart/wit terugspoeltechniek om zorgen over de toekomst op te lossen - Een uitbreiding van deze techniek om de rampscenario's waar mensen in hun hoofd mee zitten te stoppen en te vervangen door beelden van een positieve toekomst.

4) Stoppen met piekeren - Twee technieken om te stoppen met piekeren en meer positieve gedachten in je hoofd te krijgen.

Over het Enneagram zijn de volgende video's beschikbaar

1) Type 1, de Perfectionist - In deze video zie je hoe een type 1, de Perfectionist reageert op de Enneagram testvragen.

2) Type 2, de Helper - In deze video zie je hoe een type 2, de Helper reageert op de Enneagram testvragen.

3) Type 6, de Loyalist - In deze video zie je hoe een type 6, de Loyalist reageert op de Enneagram testvragen.

4) Type 7, de Levensgenieter - In deze video zie je hoe een type 7, de Levensgenieter reageert op de Enneagram testvragen.

5) De negen Enneagramtypen als typetjes (4 minuten uit mijn theaterprogramma De Enneagramshow)

6) Stress en ontspanningsreacties bij type 9, de Bemiddelaar - Fragment uit de Essentie van het Enneagram DVD set over hoe een Bemiddelaar reageert op stress en ontspanning.

Tenslotte zijn er nog een aantal opnames van mij op de TV:

- Wat is het Enneagram? (10 minuten uit RNN Vandaag 8-10-2008)

- Wat is NLP? (9 minuten uit RNN Vandaag 7-10-2008)

- Hoe gebruik je het Enneagram in relatie tot andere mensen (8 minuten uit RNN Vandaag 9-10-2008)

Categories: NLP & Enneagram Video

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.