Dit is een herdruk van nieuwsbrief #82 oorspronkelijk verzonden op 23 november 2006

Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) staat in Nederland vooral bekend als Positief Denken. En hoewel positief denken zondermeer belangrijk is, is het zeker niet het allerbelangrijkst. Noch is het zo dat je door slechts positief te denken alle problemen in je leven oplost. Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten.

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat je niet het woordje “niet” moet gebruiken. Als je positief denkt door bijvoorbeeld “niet bang zijn” telkens te herhalen in je hoofd, dan werkt het slecht omdat ons onbewustzijn niet niet herkent. Denk nu niet aan het getal 23. Laat me eens raden; je dacht toch aan het getal 23 ondanks dat ik dat expliciet verboden had.

Daarnaast is het belangrijk om vooral positief te blijven denken. Als je één keer positief denkt, maar daarna teleurgesteld wordt en dan maar besluit dat het niet werkt, werkt het inderdaad niet. Beter is het om ervoor te zorgen dat je positief blijft denken. Dit doe je door aan de ene kant rekening te houden met het meest slechte scenario dat mogelijk is, maar tegelijkertijd te zien dat jij dat slechte scenario op een kalme en ontspannen manier tot een goed einde brengt.

Maar belangrijker nog is het gevoel. Soms krijg ik de vraag of NLP niet te veel in het hoofd is, en te weinig met gevoel bezig. Niets is minder waar. Indien NLP goed wordt toegepast dan gaat het uiteindelijk om je goed voelen. Stel dat je de hele dag positief gedacht had, maar tegelijkertijd je ook naar gevoeld dan had je er niets aan gehad. Met de juiste NLP technieken zorg je ervoor dat je je juist vaker, langer beter gaat voelen.

Dat betekent niet dat je dan maar verplicht bent de hele dag “Halleluja!” te roepen. Integendeel. Waar het om draait is dat je zelf de persoonlijke vrijheid hebt om op een gepaste wijze de juiste emotie te voelen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om te staan juichen wanneer er bijvoorbeeld een naaste overlijdt. Dan past een periode van rouw. Alleen is het dan wel van belang dat je zelf voldoende grip op je emoties hebt om deze rouwperiode niet te lang te maken.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.