Dit is nieuwbrief #70 van woensdag 11 augustus 2006.

Het Enneagram is ideaal om te duiden welke valkuilen typisch voor jouw persoonlijkheid zijn zodat je kunt leren om deze valkuilen te vermijden en verder te groeien. Maar het Enneagram geeft ook goed inzicht in hoe de verschillende types met elkaar omgaan. Of dat nu privé of op je werk is.

Eén van de meest in het oog springende aspecten hierbij is hoe elk type omgaat met conflicten. Sommige types zijn echt conflict vermijdend, terwijl andere types juist weer echt conflict zoekend zijn. Door hiermee rekening te houden, voorkom je een hoop ellende in de relaties.

De conflict vermijdende types zijn: Type VII, de Levensgenieter (hij/zij loopt weg voor conflicten) en Type IX, de Bemiddelaar (hij/zij wil overal harmonie). De conflict zoekende types zijn: Type I, De Perfectionist, Type II, de Helper (bij stress), Type IV, de Romanticus (bij onrecht), Type V de Analist en Type VIII, de Baas. Twee types staan neutraal tegenover conflicten: Type III, de Succesvolle Werker en type VI, de Loyalist.

Bij conflict vermijdende types is het juist goed om wanneer er een conflictsitutatie dreigt, duidelijk te maken dat het je niet om het conflict gaat, dat je er op uit bent om zo snel als mogelijk de harmonie te herstellen, maar dat dit bepaalde geschil nu eenmaal opgelost moet worden. Het liefst in een zo goed mogelijke sfeer.

En dat terwijl bij conflict zoekende types het juist goed is om wel wat steviger de discussie aan te gaan. Zeker bij type VIII, de Baas, is het zaak om stevig weerwoord te geven. Hij/zij houdt van een fikse discussie. Die kan weliswaar dan hoog oplopen, maar daarna is voor de Baas de lucht geklaard. Door het conflict aan te gaan heeft hij/zij juist respect voor je gekregen. Iets dat verloren gegaan zou zijn als je het conflict had vermeden.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: Enneagram

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.