Tja, wat gaan we eigenlijk doen in de NLP Master Practitioner opleiding wanneer we alle relevante technieken en methoden al in de NLP Practitioner opleiding behandeld hebben? Voor de duidelijkheid: de NLP Master Practitioner opleiding staat alleen open voor mensen met een NLP Practitioner certificaat. Heb je nog geen NLP Practitioner certificaat ga dan naar: NLP Practitioner opleiding

Wel, het zit zo: in navolging van dr. Richard Bandler train ik in de NLP Master Practitioner opleiding vooral op vaardigheden. Er komen natuurlijk wel een aantal nieuwe technieken aan bod, maar de nadruk ligt op de belangrijkste vaardigheden. De reden is dat de standaard NLP technieken 80-90% van de situaties aankunnen, maar soms loop je ergens tegenaan waar de standaard techniek geen raad mee weet, en wat dan?Omdat de hoogste graad van zorgvuldigheid te hanteren bij NLP opleidingen is er geen mogelijkheid om je via de website voor de NLP Master Practitioner in te schrijven. De enige manier is namelijk via een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek. In dit gesprek wordt alles besproken, de verwachtingen afgestemd en gekeken waar de klik ligt. Wanneer je zo'n gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek wilt aanvragen, ga dan naar:

Categories: NLP & Enneagram opleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.