Mijn achtergrond is, zoals dat zo mooi heet in het Nederlands, wijsbegeerte oftewel filosofie. Maar weinig mensen studeren filosofie omdat je er geen werk in kunt krijgen. Toch is het, in mijn ogen, de mooiste studie die er is. De filosofie vormt het denken. En dat is mooi meegenomen wanneer je met NLP aan de slag gaat, want door een wildgroei is het bos allang niet meer te zien door al die bomen.

Daarnaast heb ik het geluk gehad dat het voor mij mogelijk was wat slechts weinig mensen uit Nederland mogelijk is, namelijk om alle NLP cursussen bij dr. Richard Bandler zelf te volgen. Voor mensen die dr. Bandler niet kennen, hij is diegene geweest die NLP in de jaren zeventig bedacht heeft. Nu heb ik mezelf altijd wel een slim mannetje gevonden. Gymnasium, universiteit etc. Maar toen ik Richard Bandler voor het eerst ontmoette, zag ik meteen wat voor genie hij was.

Zoals je in het concertgebouw zo nu en dan een viool-virtuoos kan horen, zo is dr. Richard Bandler virtuoos in het snel ten goede veranderen van mensen op een leuke en humoristische manier. Daarom ben ik blij dat ik de kans heb gehad om dit rechtstreeks van hem te leren en ben ik er trots op dat ik het kwaliteitszegel van The Society of NLP van Richard Bandler, waar ik hiernaast naar wijs, mag dragen.
Mijn achtergrond is, zoals dat zo mooi heet in het Nederlands, wijsbegeerte oftewel filosofie. Maar weinig mensen studeren filosofie omdat je er geen werk in kunt krijgen. Toch is het, in mijn ogen, de mooiste studie die er is. De filosofie vormt het denken. En dat is mooi meegenomen wanneer je met NLP aan de slag gaat, want door een wildgroei is het bos allang niet meer te zien door al die bomen.

Daarnaast heb ik het geluk gehad dat het voor mij mogelijk was wat slechts weinig mensen uit Nederland mogelijk is, namelijk om alle NLP cursussen bij dr. Richard Bandler zelf te volgen. Voor mensen die dr. Bandler niet kennen, hij is diegene geweest die NLP in de jaren zeventig bedacht heeft. Nu heb ik mezelf altijd wel een slim mannetje gevonden. Gymnasium, universiteit etc. Maar toen ik Richard Bandler voor het eerst ontmoette, zag ik meteen wat voor genie hij was.

Zoals je in het concertgebouw zo nu en dan een viool-virtuoos kan horen, zo is dr. Richard Bandler virtuoos in het snel ten goede veranderen van mensen op een leuke en humoristische manier. Daarom ben ik blij dat ik de kans heb gehad om dit rechtstreeks van hem te leren en ben ik er trots op dat ik het kwaliteitszegel van The Society of NLP van Richard Bandler, waar ik hiernaast naar wijs, mag dragen.
Categories: NLP FAQ

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.