(Dit is een reprint van de TIOUW.com nieuwsbrief #21)

Over het onbewustzijn bestaat veel onduidelijkheid. En ook over het bewustzijn is veel meer helderheid te bieden. Dit is belangrijk omdat het mijn visie is dat er niet zo zeer iets mis is met mensen die problemen hebben met stress, angst of depressie hebben, maar dat hun onbewustzijn simpel weg de verkeerde dingen geleerd heeft.

Het oudste en meest primitieve deel van onze hersenen bepaald onze vecht/vlucht reactie op wat wij al dan niet bewust waarnemen. Waarneer er een situatie waargenomen wordt die directe actie vereist volgens ons onbewustzijn, dan wordt deze actie ook direct door dit deel van de hersenen aangestuurd. Tegelijkertijd wordt het deel van ons hersenen waar ons bewustzijn huist, bestookt met storende signalen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ons nadenken interfereert aan ons handelen omdat hiermee onnodige vertraging in de reactie komt.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.