Welzijn staat centraal binnen NLP. Toen dr. Richard Bandler in 2003 in Dublin het 30-jarige bestaan van NLP vierde met een lezing, was de titel: 30 jaar NLP, gids tot geluk. Nu kunnen we ons afvragen in hoeverre geluk en welzijn hetzelfde zijn, maar laat ik het kort houden en concluderen dat het vooral gaat om ons goed te voelen.

Maar alleen je goed voelen is niet genoeg. Voor een gelukkig leven heb je nog iets anders nodig, namelijk goede keuzes maken. Kijk, NLP kan niet voorkomen dat er nare dingen in je leven gebeuren. Maar een groot deel van de ellende die mensen zich op de hals halen, wordt veroorzaakt doordat zij zelf de verkeerde keuzes maken.
Een goed voorbeeld is altijd de man die net verlaten is door zijn vrouw. Na drie jaar lang het bloed onder zijn nagels getreiterd te zijn door haar, is ze hem nu voor een ander verlaten. Hij besluit daarop zich te bezatten in de kroeg en versiert daar zijn volgende vrouw. En wanneer hij haar aan me voorstelt, dan is het eerste wat ik zie dat hij weer precies dezelfde soort vrouw gevonden heeft. Met als gevolg dat hij de komende drie jaar weer in de ellende zit voordat zij er met een ander vandoor gaat.
Met andere woorden: op het moment dat je goed in staat bent om goede keuzes te maken, zorg je ervoor dat je door veel minder ellende getroffen wordt.
Nu blijkt dat mensen vooral goede keuzes maken wanneer ze zich goed voelen. Daarom is het dus belangrijk om je eerst goed te voelen en pas daarna keuzes te maken. Net zoals het goed is om je eerst goed te voelen en dan pas te beginnen aan een activiteit.

De meeste mensen hebben het idee dat ze eerst iets moeten presteren, voordat ze zich als beloning goed mogen voelen. Maar dit lijkt me de verkeerde volgorde. Beter is het om je eerst goed te voelen en dan pas aan de slag te gaan. Je weet dat je je goed mag gaan voelen nadat je iets succesvol hebt afgerond. En je weet ook hoe dat gaat voelen. Wat houdt je dan tegen om, voordat je aan de activiteit begint, dat goede gevoel alvast op te roepen?
Het blijkt dat doordat je je goed voelt voordat je aan de activiteit begint, je minder fouten maakt. Hierdoor is de kans dat je je werk succesvol doet groter. En dus is de kans ook groter dat je je goed mag voelen. Zodat je reden te meer hebt om je vooraf al goed te gaan voelen.
Zelfs als het onverhoopt toch mis mocht gaan, dan ben je door je goede gevoel beter in staat om de schade te herstellen. En wordt het een grote puinhoop, dan heb je tenminste nog plezier gehad.
Kortom voor een gelukkig leven zijn twee dingen nodig. Je goed voelen en goede beslissingen nemen. Vandaar dat technieken om dit te bereiken centraal staan in de NLP opleiding.

Intolerantie
Toch zie ik in mijn praktijk veel mensen voorbij komen die zich niet goed voelen en niet de goede keuzes maken. Dit geldt zelfs voor sommige NLP practitioners en master practitioners.
Je komt soms schrijnende situaties tegen. Mensen met angststoornissen die er vijftien jaar lang mee rond lopen. Die tientallen therapieën geprobeerd hebben, zonder succes. En hoewel ik ook niet kan garanderen dat mijn aanpak bij iedereen werkt, is het succespercentage zo hoog dat ik werk op basis van “no cure, no pay”.

Wat ik in mijn praktijk telkens weer zie, is dat mensen die zolang met ernstige psychische problemen rondlopen, berensterk zijn. Neem nou een cliënt van mij die eigenlijk vanaf zijn twintigste levensjaar agorafobie had. Deze sterke man heeft daarmee doorgelopen en doorgeleefd totdat hij eind dertig zo kapot ervan was dat hij met een burnout thuis zat. (Zijn verhaal staat kort weergegeven op mijn site www.tiouw.com).
Was hij niet zo sterk geweest dan was hij veel eerder ingestort. En had hij veel eerder adequate hulp gezocht voor zijn probleem. Nu heeft hij er jaren mee doorgelopen waardoor zijn brein meer en meer het slechte negatieve gedrag en gevoel heeft aangeleerd.
Wat voor hem, maar ook voor ons, van belang is, is dat hij intolerant wordt voor zijn eigen negatieve gevoelens. Dat hij wanneer hij zich naar voelt, dit niet meer accepteert en dat hij actie gaat ondernemen om zich weer goed te voelen.

De mensen die het moeilijkst zijn om te helpen, zijn die mensen die uit het niets opeens grote paniek of angstaanvallen krijgen. Vaak wanneer ik dit probleem tegen het lijf loop, dan vraag ik hen om meer in detail te beschrijven wat er gebeurde.

En in bijna alle gevallen, hoor ik hetzelfde antwoord. “Ik ging op weg naar ... en ik voelde al aankomen dat het mis zou gaan.” Mensen hebben soms de neiging om nare en negatieve gevoelens op te bouwen. En nadat het op die manier de hele dag meer en meer zich opgebouwd heeft, komt het opeens tot een uitbarsting waarvan het dan lijkt alsof die uit het niets te voorschijn komt.
Feitelijk hebben de onlustgevoelens al sinds ’s ochtend vroeg de tijd gekregen om sterker en sterker te worden. Daarom is het van belang dat je zeer kritisch naar je eigen gevoel wordt en intolerant voor zelfs de kleinste voorgevoelens. Het is namelijk vele malen makkelijker deze kleine voorgevoelens te stoppen dan een paniekaanval.

Maar ook voor alledaagse mensen zoals jij en ik die niet ergens last van hebben, is het goed om intolerant te zijn tegenover onze negatieve gevoelens. Een goed voorbeeld zijn irritaties. Veel mensen die een partner hebben, herkennen zich in het beeld dat ze met regelmaat irriteren aan hun geliefde. Maar in plaats van om elk wissewasje ruzie te gaan maken, is het veel beter om je te realiseren dat jouw brein het irritatiegevoel produceert. En niet het feit dat hij voor de zoveelste keer de dop van de tandpasta er niet opgedraaid heeft. Of dat zijn vieze sokken nog op de grond liggen.
Wanneer je de vraag of jouw partner belangrijk genoeg is om zelf te veranderen met “ja” beantwoordt, dan volgt daar automatisch uit dat je beter intolerant kan zijn naar je eigen irritaties. En dat je deze irritaties zelf stopt. Zonder daarbij je geliefde negatief te bejegenen.
Kortom: wees intolerant naar je eigen negatieve gevoelens

Wees ook intolerant naar anderen
Toch is welzijn niet klaar wanneer je zelf de hele tijd gelukkig bent. In mijn visie ben je ook moreel verplicht om de wereld een betere plek te maken. Te beginnen met je eigen tuin. Met mijn Wijsbegeerte achtergrond weet ik hoelang en diep je kunt discussiëren over wat goed en kwaad is. Terwijl het toch duidelijk is. Als een kind met honger je om eten vraagt, weet je dat eten geven het juiste is om te doen. Wanneer je iemands eigendommen steelt, dan weet je dat je fout zit.
Helaas is de wereld vol met mensen die slechte dingen doen. Of het nu waar is of niet, er leeft bij een groot aantal mensen het idee dat het steeds slechter gaat met Nederland. En een van de hoofdschuldige die wordt aangewezen is de cultuur van leven en laten leven. Van tolerantie.

Op een bepaalde manier denk ik dat daar ook wel een punt in zit. Naarmate er minder opgetreden wordt tegen slecht gedrag, zul je meer wandaden tegen komen. Vandaar dat ik van mening ben dat een NLP practitioner of master practitioner moreel verplicht is om op te treden tegen misstanden.
Dat als NLPer je verplicht bent om mensen die verkeerde dingen doen tot de orde te roepen. Niet alleen staat welzijn in jouw leven centraal, ook het lot van anderen zou belangrijk voor je moeten zijn. Het idee is dat als alle NLPers wereldwijd in hun eigen omgeving ervoor zorgen dat dingen beter gaan, er als vanzelf een betere wereld ontstaat.

Toch is het belangrijk om dit op een gezonde manier te doen. We kennen allemaal de verhalen van mensen die zich ergens mee gingen bemoeien en waar het heel slecht mee afgelopen is. Als NLPer acht ik je in staat om op een verstandige wijze mensen veilig to corrigeren.
Zelf vind ik ruzie maken een van de beste instrumenten. Het educatieve element van een fikse ruzie is niet te onderschatten. Helaas is het zo dat je bij sommige mensen pas doordringt nadat je flink stennis hebt lopen schoppen.

Het nadeel voor de meeste mensen is echter dat jezelf zo van streek raakt op het moment dat je boos en kwaad bent en je ruzie wilt gaan maken. Door de neurologische opbouw van onze hersenen, blijkt het emotionele deel van ons brein ons nadenk gedeelte te bombarderen met schijnsignalen om zo de controle over ons lichaam te behouden. Dat is de reden dat we zo slecht kunnen nadenken als we kwaad zijn. En dat we zulke nare dingen eruit flappen als we boos zijn.
Wanneer je na enige tijd weer rustig bent geworden, komen er allemaal slimme ideeën in je op. “Oh shit, dat had ik moeten zeggen.” En voordat je er erg in hebt, heb je spijt van alle nare dingen die gezegd zijn.
Maar op het moment dat je controle over je gevoelens het gekregen met NLP, dan ben je in staat om te doen wat ik doe als ik ruzie maak. Van buiten sta ik te stormen en te tieren alsof de derde wereldoorlog is uitgebroken, maar van binnen ben ik rustig en kalm en ben ik bezig het boodschappenlijstje voor de supermarkt samen te stellen.

De meeste mensen die ik in mijn praktijk tegenkom doen het precies andersom. Zij koken van binnen, maar zijn van buiten schijnbaar onaangedaan. En ze tolereren de meest vreselijke dingen van de meest nare mensen.

Een van de ergste voorbeelden was een cliënt die door zijn baas een pot pindakaas naar zijn hoofd gegooid kreeg tijdens de lunch. Ik raad dan altijd maar aan om zo iemand een bloedneus te slaan. Ooit toen ik in mijn onbezonnen jeugd in de vredesbeweging rondliep, had ik ergens gelezen dat er minder oorlog zou zijn als er meer bloedneuzen zouden zijn.
Ik werd een paar maanden geleden gevraagd om een assertiviteitstraining te geven voor tieners. Toen de ouders hun kroost weer kwamen ophalen en ze aan de kids vroegen wat ze geleerd hadden, antwoorden ze dat ze meer volwassenen bloedneuzen moesten slaan. Waarop de ouders mij wat vreemd aankeken. Later werd ik door enkele ouders gebeld met de mededeling dat hun schuchtere, wat verlegen zwijgertjes waren omgetoverd in assertieve tieners.
Kortom: wees intolerant voor mensen die nare en negatieve dingen doen. Maar voel je goed terwijl je ze terecht wijst.

Waar het allemaal op neerkomt
Waar het omgaat is dat je het besef krijgt dat het universum ook van jou is. Dat jij net zoveel recht hebt om je goed te voelen als ieder ander. Het is ook mijn universum, dus zullen we met elkaar rekening moeten houden. En we zullen op een prettige manier met elkaar samen moeten leven. Hierbij is het juist van belang dat je goed communiceert wat je wel bevalt en wat je niet bevalt.
Door intolerant te zijn voor je eigen negatieve gevoel en de wandaden van anderen in je omgeving, creëer je de voorwaarden voor welzijn in je leven. Door je goed te voelen en de juiste beslissingen te nemen, verminder je de ellende. Door mensen in je omgeving goed op te voeden, breng je de wereld een stapje dichter bij het paradijs.

Op deze manier creëer je meer persoonlijke vrijheid voor jezelf en voor anderen. En persoonlijke vrijheid is het einddoel van NLP. Check daarom elke keer dat je iets leert, of iets meemaakt of iemand iets tegen je zegt of je er goed door gaat voelen of juist niet. Is dat laatste het geval, onderneem dan actie om je weer goed te voelen en de ander duidelijk te maken dat hij of zij moet stoppen andere mensen het leven naar te maken.

Zorg ervoor dat je dat gemakkelijk, comfortabel en veilig kunt doen, en je zult merken dat je welzijn een grote hoogte bereikt. Wanneer ik naar mezelf kijk, dan zie ik iemand die het grootste gedeelte van de dag zich gelukkig voelt, en rustig, ontspannen tegen zichzelf zegt: “Oh, wat voelt dit weer heerlijk.”


Joost van der Leij is NLP trainer van Tiouw.com
Contact auteur: joost@tiouw.com
Categories: NLP

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.