NLP gaat er inderdaad vanuit dat de betekenis van de communicatie het effect is wat je bereikt. Dus als je iemand vraagt een pak melk mee te nemen van de supermarkt, maar hij komt terug met een onderbroek, dan was dat de betekenis van hetgeen je gecommuniceerd hebt. Communicaties is dus alleen effectief wanneer je het effect ermee bereikt wat je er mee wil bereiken.

Hierbij hangt het af wat je precies wilt bereiken. Binnen NLP zijn er twee communicatie modellen: het meta-model voor het uitwisselen van zuivere communicatie en het Milton-model voor communicatie om elkaar te beïnvloeden. In bijna alle gevallen lopen deze twee modellen door elkaar heen. Je hebt zuivere informatie nodig om te kunnen beïnvloeden en het is goed om de ander te beïnvloeden wanneer je zuivere informatie nodig hebt. Dat is ook precies wat er gebeurt in jouw voorbeeld dat IT-mensen hun afspraken niet nakomen. Als ik moet gokken, dan is de afspraak onvoldoende volgens het meta-model gecommuniceerd waardoor er verwarring over de precieze inhoud van de afspraak ontstaan is en er is onvoldoende beïnvloeding om hen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om zich aan de afspraken te houden inclusief te weinig suggesties en zogenaamde ingebedde commando's om dat dan ook daadwerkelijk te doen.

Voor het meta-model geldt dat de strategie vooral er een is van heel specifiek zijn. Wees volgende keer specifieker over de afspraken en controleer in hoeverre de afspraak goed gecommuniceerd is door de ander te vragen de afspraken nogmaals te verwoorden maar nu door hem naar jou toe. Zolang hij hierbij andere woorden gebruikt dan jij is de afspraak onvoldoende zuiver overgekomen en is de kans op problemen groter dan nodig is.

Voor het Milton-model geldt dat de strategie vooral er een is van specifiek lijken. Het gaat te ver om in dit korte bestek hier dieper op uit te wijden omdat er meer dan 30 taalpatronen zijn die ervoor zorgen dat je je taal zo kan structureren dat je meer persoonlijke effectiviteit hebt zodat je meer charisma hebt en meer impact maakt op de mensen om je heen. Omdat het geen zin heeft deze taalpatronen bewust uit je hoofd te leren (dat zou je natuurlijke manier van praten alleen maar verstoren) is het zaak om vooral je onbewustzijn te trainen deze taalpatronen automatisch te gebruiken. Daarvoor is het enige recept eigenlijk het volgen van een NLP opleiding.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.