Vooropgesteld: ik ben geen voorstander van medicijnen om psychische problemen op te lossen. Het idee dat een psychisch probleem een medisch probleem is, is een verkeerd idee dat helaas door de psychiatrie en psychologie de wereld in geholpen is. Er is niks mis met mensen, maar mensen hebben eenvoudig nog niet geleerd hoe ze effectief hun eigen leven kunnen leiden en hoe ze effectief met hun eigen brein om kunnen gaan. Het is geenszins een medisch probleem dat genezen moet worden, maar een educatief probleem waarbij iemand nieuwe dingen moet leren. Wanneer je kijkt op het niveau van onze maatschappij dan is het wel gemakkelijker om te doen alsof het een medisch probleem is, want dan heeft de inrichting van onze maatschappij er niets mee te maken en ligt het alleen er maar aan of artsen en wetenschappers een probaat geneesmiddel kunnen vinden. Als die er niet is, dan is het jammer. Terwijl wanneer het een educatief probleem is, dan ligt er wel een grote verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Dan blijkt kennelijk dat de manier waarop wij de opvoeding en scholing in de maatschappij georganiseerd hebben verkeerd uit te pakken. Het medicaliseren van psychische problemen ontslaat ons van die verantwoordelijkheid, maar daardoor worden de problemen alleen maar vergroot in plaats van verkleind.

Natuurlijk is het wel zo dat ook alles wat wij leren, alles wat ons brein leert zijn weerslag kent in de biologische structuur van het brein. Verander je met chemicalie├źn (medicijnen) deze structuur dan verandert er ook vast wel het een en ander op psychisch vlak. Maar dit is een verkeerde aanpak en een aanpak die veel ellende met zich mee kan brengen omdat het zo ongericht en zo weinig past bij de problematiek. Je kan het vergelijken met het proberen aan te pakken van fouten in de software van een computer door met een soldeerbout de computerchips aan te gaan passen. In principe kan dat werken, maar de kans is zeer groot dat je meer kapot maakt dan repareert.

Dat neemt niet weg dat er genoeg mensen zijn waarbij de psychische problemen wel degelijk een fysieke oorzaak hebben doordat zij bijvoorbeeld een hersenbeschadiging hebben of een ander brein dan de meeste van ons zoals in bij autisten of ADHD. Maar zelfs in die situaties is het vaak prima mogelijk om met educatie met behulp van bijvoorbeeld NLP en hypnose om de zaak te verbeteren. Een aangezien NLP en hypnose op de zeer korte termijn effect hebben wanneer zij werken, is het ook prima om eerst met NLP en hypnose aan de slag te gaan voordat iemand medicijnen neemt. Desalniettemin zullen er altijd mensen zijn voor wie medicijnen de beste uitkomst is. Neem daarbij wel in ogenschauw dat medicijnfabrikanten de boel soms mooier voorstellen dan dat zij is. Met name met anti-depressiva hebben zij het wetenschappelijk onderzoek ernaar behoorlijk gemanipuleerd en blijkt nu dat anti-depressiva een vergelijkbare werking hebben als een placebo. Dat wil zeggen dat de mensen die claimen dat zij opgeknapt zijn van anti-depressiva vooral gehypnotiseerd zijn waardoor ze opgeknapt zijn. Daar ben ik als NLP coach natuurlijk een groot voorstander van, maar het had dan waarschijnlijk ook zonder de medicijnen met die negatieve bijwerkingen gekund.

De meeste mensen waarmee ik werk, stoppen met hun medicijngebruik zodra zij zelf geleerd hebben goed met hun emoties om te gaan. Ik heb echter ook enkele clienten gehad die de medicatie wel lekker vonden en die er eigenlijk mee door wilde gaan terwijl ze ook wel doorhadden dat het nergens meer nodig voor was. Dat vind ik prima. Ik ben een groot voorstander dat mensen met hun eigen lichaam, brein en geest doen wat zij zelf willen. Als dat betekent dat iemand daar een pilletje voor slikt en zich daarbij prima voelt dan is dat helemaal goed.

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.