Het menselijk leren is een complex neurologisch fenomeen. Het brein moet zich kunnen aanpassen en de verandering in de structuur van het brein, de plasticiteit, moet correct en precies plaatsvinden om nieuwe neurofysiologische activiteiten te kunnen starten om het gewenste nieuwe gedrag te vertonen. Het brein moet dus flexibel genoeg zijn om te kunnen veranderen en het moet precies weten hoe het moet veranderen.

Onderzoek naar de flexibiliteit van het brein toont aan dat van tevoren is aan te geven hoe makkelijk iemand een motorieke vaardigheid zal leren. Tijdens een onderzoek moesten 18 deelnemers leren om een serie toetsen in een bepaalde volgorde in te drukken. Tijdens het leren, werden de hersenen met behulp van een fMRI scanner bestudeerd. De fMRI liet zien dat er veel gewisseld werd tussen netwerken in het brein en het bleek dat hoe flexibeler dit gebeurde, hoe beter de deelnemer de oefening oppikte. De onderzoekers ontdekten dat het vaststellen van deze flexibiliteit in iemands brein een goede indicatie kon bieden voor hoe snel een volgende en andere oefening geleerd kon worden.

Bron: PNAS

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry