Mediteren heeft een positieve invloed op het brein. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat mediteren onder andere netwerken in het brein beïnvloedt die fysieke pijn verwerken.

15 vrijwilligers die geen ervaring hadden met mediteren deden mee aan dit onderzoek. Ze kregen vier lessen van 20 minuten waarin ze een meditatie techniek leerden waarbij ze zich moesten concentreren op hun ademhaling en waarbij ze afleidende gedachten en emoties moesten laten gaan. Zowel voor als na de lessen werden hun hersenen gescand met behulp van een ASL MRI scan, terwijl ze ondertussen pijn te verduren kregen (een verhitting van een klein stuk huid op hun rechter been).

De scans lieten een duidelijke afname van activiteit zien in de primaire somatosensorische cortex – een hersendeel dat voornamelijk het gevoel en de intensiteit van pijn creëert en vaststelt waar op het lichaam de pijn wordt ervaren. Voor de meditatie training was de activiteit van dit hersendeel erg hoog, terwijl tijdens het mediteren geen activiteit waargenomen werd.

Andere hersendelen, waaronder de anterieure cingulate cortex, de anterieure insula en de orbitofrontale cortex, werden juist actiever. Deze hersendelen zijn verantwoordelijk voor hoe het brein de pijn, die via zenuwsignalen vanuit het lichaam binnenkomt, ervaart. Een verhoogde activiteit van deze hersendelen heeft een vermindering van de pijn tot gevolg.

De onderzoekers namen een afname van de intensiteit van pijn waar van ongeveer 40%. Verder stelden ze een vermindering van het ongemak veroorzaakt door pijn vast van 57%. Dit zijn hogere percentages dan die van medicinale pijnbestrijders, zoals morfine, die een vermindering van pijn van hooguit 25% bewerkstelligen.

De onderzoekers denken dat meditatie zeer interessant is voor ziekenhuizen en klinieken. Het onderzoek toont aan dat de effecten van mediteren in het brein echt zijn. Mensen kunnen met slechts weinig lessen al leren om de pijn aanzienlijk te verzachten – en dat zonder medicatie.

Bron: Eurekalert


[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry