De meeste mensen zijn beter in zich slecht voelen dan in zich goed voelen. Dit komt voort uit de evolutie. Stel dat er een mensachtig wezentje geweest was dat geen angst, woede of verdriet kende en alleen maar plezier. Als zo'n wezentje in de oertijd dan een beer tegenkomt dan denkt hij: "ah knuffelbeer!" en wordt door de beer opgegeten. Zo'n wezentje sterft dus uit. Misschien was de Neanderthaler wel zo, wie weet. Aan de andere kant moet je om je voor te planten af en toe ook denken: "goh dat is een leuke variant van het tegenovergestelde geslacht. Daar wil ik wel eens kennis mee maken." Want anders komen er geen baby's. Ons brein kan dus allebei. Alleen is het in de oertijd veel belangrijker om gevaar te vermijden dan om je voort te planten. Dat laatste hoef je maar een paar keer in je leven te doen en het ras is gered. In de oertijd komen er zoveel gevaarlijke situaties voor dat gevaar vermijden prioriteit één is. Hierdoor is ons brein ontwikkeld om vooral daarin goed te zijn.

Als gevolg daarvan hebben we met zijn allen een samenleving, cultuur en opvoedingsproces gemaakt waarvan de focus vooral op het negatieve is, op wat er fout gaat. Ouders geven je straf, leraren kruisen met rood aan wat er mis is, artsen waarschuwen voor het ergste en de staat komt achter je aan met gewapende politieagenten. Oftewel onze natuurlijke predispositie voor het negatieve wordt nog eens versterkt door een zichzelf bevestigende feedbackloop van oudere mensen die je programmeren dat het nou zo eenmaal gaat, die negatieve ellende. Dat geeft meteen ook aan hoe belangrijk het is om met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) dit negatieve patroon te doorbreken en ervoor te zorgen dat je brein voor plezier, ontspanning en zelfvertrouwen geprogrammeerd wordt. Want ondertussen is onze wereld veilig genoeg geworden dat we minimaal met het negatieve ons bezig hoeven te houden en we veel en veel meer het positieve in ons leven kunnen toelaten wanneer we dat willen.

Het Enneagram zoals beschreven in mijn boek het Neurogram geeft goed inzicht in hoe negatief het brein van nature ingesteld is. Zonder training in NLP pakt het Enneagram voor de meeste mensen negatief uit. Mensen laten vooral de negatieve kant van hun karaktereigenschappen zien, zij hebben vooral last van de stressreacties van het Enneagram en zij doen vooral hun hoofdzonde in plaats van hun hoofddeugd waardoor zij slecht in hun vel komen te zitten. Procentueel gezien zijn er maar weinig mensen die van al die zaken van nature de goede kant laten zien, maar ze zijn er overigens wel degelijk. Mensen die vooral de positieve kant van hun karakter laten zien, die vooral de ontspanningsreacties van hun type ervaren en die voornamelijk hun hoofddeugd naar voren brengen en daardoor goed in hun vel komen te zitten. De meeste mensen, waaronder zeker ook ik, bereiken dat alleen maar na een gedegen training. Boeken, CD's en DVD's helpen daarbij, maar vooral door het mensen aan te zetten, te inspireren en te motiveren om trainingen te volgen. Door het volgen van training bij een toptrainer zoals ik, krijg je namelijk iets bijzonders: je onbewustzijn wordt geprogrammeerd om grotendeels de negatieve ellende definitief achter je te laten en voornamelijk de wereld op een positieve manier te beleven. Het is belangrijk dat dit op het niveau van het onbewustzijn gebeurt zodat het automatisch goed gaat. Anders is het te veel werk en kost het te veel energie. Het programmeren van het onbewustzijn lukt alleen goed indien de trainer goed ingevoerd is in hypnose, hypnotisch taal gebruik en hypnotische technieken. Je ziet dat al mijn specialisaties terugkomen: NLP, het Enneagram en hypnose. De reden is dat dit precies de beste middelen zijn om onze natuurlijke neiging om op het negatieve te focussen stopt en verandert in het automatisme om vooral het positieve toe te laten in je leven.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.