Je vraag naar een gerenommeerde NLP opleidingsinstituut is een terechte vraag. Zeker gezien de jungle aan verschillende aanbieders op de Nederlandse markt. Gerenommeerd betekent zoveel als "gunstig bekend". Vervolgens vraag je om welk NLP beroepsorganisaties in Nederland de meeste aanzien hebben en waardoor. Helaas is dat niet dezelfde vraag. En de vraag is dan ook meteen: aanzien voor wie? Voor andere NLP beoefenaars of voor de klanten. Dan heb je ook nog het liefst dat je de NLP Practitioner en de Master Practitioner voor september gedaan hebt. Er zijn instituten waar dat kan en misschien staan sommige van hen ook nog wel gunstig bekend, maar het is zeer slecht plan. De reden is dat in tegenstelling tot wat bijna alle NLP opleidingen in Nederland doen, namelijk de makkelijke NLP in de Pracitioner stoppen en de moeilijke NLP in de Master Practitioner, het werkelijke onderscheid tussen Practitioner en Master ligt in het verschil tussen technieken en methoden (Practitioner) en vaardigheden (Master). Dit laatste onderscheid maakt het zeer onwenselijk om de Practitioner en de Master Practitioner zo snel achter elkaar te doen. Je hebt dan te weinig tijd om de grenzen van jezelf, de technieken en de methoden te ontdekken, en gaat de Master Practitioner dan in met het verkeerde idee nu de moeilijke NLP recepten te krijgen, terwijl het eigenlijk om vaardigheden training gaat.

Uiteindelijk gaat het dan om de vraag: wil ik een gerenommeerde NLP naam of wil ik echt iets kunnen? Ik kom binnen de NVNLP tal van Practitioners en Master Practitioners van gerenommeerde instituten tegen die allemaal hetzelfde aan mij vragen: "Ik heb een fantastische NLP opleiding gehad, ik heb er persoonlijk veel aan gehad en de trainer was zeer inspirerend, maar wat doe je er nou eigenlijk mee na je opleiding?" Voor mij is dat onverstaanbaar omdat Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een activiteit is, iets wat je doet. Desalniettemin begrijp ik je vraag prima en zal ik zo'n goed mogelijk antwoord geven. Ik hoop tegelijkertijd dat je het bovenstaande mee neemt in je beslissing, want het zorgt op de lange termijn er zeker voor dat je beter af bent. Het is niet voor niets dat zoveel Practitioners en zelfs Master Practitioners overstappen naar mijn opleiding: zij willen uiteindelijk een NLP leren waar ze echt iets mee kunnen. Het is dan pijnlijk om te zien dat mensen soms het gevoel hebben elders voor niks veel geld uitgegeven te hebben.

Zoals je gezien hebt zijn er een groot aantal overkoepelende organisaties die proberen in de jungle van aanbieders enig duidelijkheid te scheppen. Ondertussen zijn er zoveel overkoepelende organisaties dat er sprake is dat ook hier een jungle van is. Dat betekent dat een aantal van de door jou genoemde organisaties zo klein en onbeduidend zijn dat ik ze oversla. Dus, alle clubs die niet in dit stuk voorkomen, zijn het vermelden niet waard.

In Nederland zijn er vier soorten certificering. Op volgorde van ouderdom zijn dat:

1) The Society of NLP van dr. Richard Bandler, co-founder van NLP
2) NVNLP
3) ABNLP
4) ITA van John Grinder, de andere co-founder van NLP

Lang, lang geleden was er alleen The Society of NLP. Een aantal Nederlandse NLP trainers van het eerste uur hebben NLP toen zonder toestemming in Nederland gekopieerd. Om zichzelf enige legitimiteit te geven hebben zij toen de NVNLP opgericht zodat zij een sticker van de NVNLP op hun zelfgemaakte certificaten konden plakken. Lang is er binnen de NVNLP gesteggeld over wie er nu wel en wie er nu niet goed gekwalificeerd is. Na jaren is toen op een gegeven moment besloten om hier geen issue meer van te maken en iedereen te accepteren. De ABNLP heeft een zelfde achtergrond, namelijk een stel NLP trainers die zichzelf legitimiteit wilden verschaffen, beginnen hun eigen club. De ITA van John Grinder is vrij recent omdat John tijden lang geen trainingen gegeven heeft.

In mijn ogen zijn alleen The Society of NLP en de ITA legitiem. De andere clubs zijn een verzameling middelmatige trainers die door middel van een overkoepelende organisatie proberen de markt af te schermen. Dat neemt niet weg dat de NVNLP historisch gezien haar plaats in Nederland verdiend heeft. Je kan de geschiedenis nu eenmaal niet uitwissen. Deze plaats is extra verdiend omdat de NVNLP een aantal jaar de goede beslissing heeft genomen geen beroepsorganisatie te willen zijn, maar een belangenorganisatie voor mensen die de NLP opleiding gedaan hebben. De NVNLP is er voor de mensen en niet voor de instituten. Althans zo was dat de afgelopen jaren. Er is weer een tegenbeweging op gang gebracht die dat weer wil terugdraaien.

Het is zo gemakkelijk dat Jan en Alleman lid kunnen worden van de ABNLP. Ik zie dan ook de meeste problemen voorbij komen bij ABNLP gecertificeerde instituten. Voor mij is de ABNLP stempel een waarschuwing dat je de desbetreffende instituut maar beter kan mijden.

Concreet betekent dit dat je in Nederland veel ziet dat instituten zowel lid zijn van of The Society/ITA/ABNLP en daarnaast al dan niet ook lid zijn van de NVNLP, omdat in principe de NVNLP geen certificeringssysteem heeft. Alleen maar een erkenningssysteem. Persoonlijk mijd ik instituten die alleen de NVNLP aangesloten zijn, omdat zij nooit kunnen aangeven op wat voor manier zij verbonden zijn met de oorspronkelijke bronnen John Grinder en Richard Bandler. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de ABNLP aangesloten instituten. Regel is dat hoe verder een instituut van de bron af staat hoe meer hun versie van NLP die zij onderwijzen verouderd, verdraaid en veranderd is.

Zelf ben ik alleen bij de NVNLP aangesloten op de persoonlijke titel van mijn NLP trainerschap. Mijn instituut is inderdaad niet aangesloten. De reden hiervoor is dat de NVNLP zeer verouderde kwaliteitscriteria hanteren (mede ingegeven omdat zij ver van de oorspronkelijke bronnen afstaan). Voldoe je aan deze criteria, dan geef je slechte NLP. In de praktijk voldoen de bij de NVNLP aangesloten instituten dan ook bijna nooit aan de eigen kwaliteitscriteria. Omdat ik het onethisch vind om iets anders te doen dan dat je zegt, weiger ik mijn instituut lid te maken van de NVNLP ondanks dat de voorzitter mij herhaaldelijk heeft gevraagd dat te doen. Ik ben al meer dan drie jaar bezig met de NVNLP om ze zover te krijgen dat ze deze belachelijke toestand aanpakken, maar de NVNLP is zo'n bureaucratische en logge organisatie waar de middelmaat regeert, dat er ondanks vele plannen niets concreets gedaan wordt. Ook weer een voorbeeld van NLP wel leren, maar er niets mee doen. Overigens ben ik met plezier lid van de NVNLP want ondanks mijn terechte kritiek, ben ik een groot voorstander van een NLP-lobby club in Nederland en de NVNLP leent zich daar bij uitstek voor als ze hun zaakjes op orde zouden krijgen.

Omdat ik geen voorstander ben van alleen maar kritiek leveren, heb ik zelf stichting NLP Kring in het leven geroepen om alles te doen wat de NVNLP nalaat. Er zijn ondertussen naast mij nog vier andere NLP trainers en zo'n honderd coaches in Nederland die aan de hoge normen en waarden van stichting NLP Kring voldoen. Zo heeft stichting NLP Kring naast klachtenrecht, ook tuchtrecht. En zijn er onaangekondigde visitaties bij opleidingen die onder het kwaliteitsborgingssysteem vallen om maar twee voorbeelden te geven. Maar ik ben de eerste die toegeeft dat stichting NLP Kring nog niet de status heeft om het gerenommeerd te noemen.

Samenvattend: het is verstandig om alleen voor The Society of NLP te kiezen of ITA. Mede dankzij mij permanente propaganda is het bewustzijn in Nederland sterk gegroeid om voor The Society of NLP te kiezen. Wanneer je hier: http://nlptrainers.com/search/searchit.html op "Netherlands" zoekt zie je hoeveel Society of NLP trainers er de laatste jaren bijgekomen zijn. Dat heeft maar één reden: de markt vraagt erom. Ik weet niet of dat onder jouw begrip van "gerenommeerd" valt. Ongetwijfeld zullen trainers uit andere hoeken niet precies hetzelfde verhaal als dit vertellen. Het komt tenslotte toch aan op persoonlijke voorkeur en of je een klik hebt met de trainer. Dat zijn meestal criteria waar je veel meer aan hebt dan zaken als certificaat, reistijd of prijskaartje.

Update: 26-11-2011 Vandaag ben ik geroyeerd door de NVNLP vanwege het publiekelijk aan de kaak stellen van een NVNLP bestuurslid die meer dan tien jaar lang mensen misleid heeft.


Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.